PRACA

Praca

1 – wychowanie – spotkanie młodego pokolenia ze starym. Przekazywanie swoich doświadczeń, umiejetności, emocji w trakcie wspólnej pracy. Począwszy od rodzinnych gospodarstw rolnych poprzez małe wspólne przedsięwzięcia a na dużych spółkach skończywszy. Nauka relacji, akceptacji, cierpliwości, rozwiązywania problemów.

2 – relacja do Pana Boga – możnaby sparafrazować, że w pracy najpełniej odbija się religijność człowieka. Dzień święty święcić i w niedzielę praca wniwecz się obraca. Wychwalanie Stwórcy czy oddawanie się bożkom – pracoholizmowi, karierze, gratyfikacjom materialnym i środowiskowym.

3 – obraz siebie – to w pracy najpełniej budujemy swój obraz. Sytuacje, które zostają w pamięci na całe życie. Zachowania szlachetne, mniej dobrotoliwe, smutne, tragiczne, złe, grzeszne. Zranienia doświadczone i uczynione.

4 – odpokutowanie – dla wielu ludzi praca jest odbyciem części czyśćca. Trud, wyrzeczenia, poświęcenie, akty heroizmu, przemieszanie powołania z pracą.

5 – terapia – znalezienie pracy , której wykonywanie człowieka leczy i pozwala mu wrócić do normalności